DIJAMANT
 • boja: bezbojna, žuta, smeđa; rijetko zelena, plava i crna
 • tvrdoća: 10
 • gustoća,53 g/cm3
 • kemijski sastav: C, kristalizirani ugljik 99,5%
 • indeks loma svjetlosti: 2,417-2,419
 • disperzija 0,25
 • nalazišta: Južna Afrika, SAD, Indija, Brazil, Bocvana, Australija, Angola, Zair, Rusija, Namibija
Briljanti
DIJAMANT - je po kemijskoj formuli kristalizirani ugljik (C) nastao je u procesu nastajanja našeg planeta, gdje se na velikim dubinama ispod površine pod utjecajem velikih pritisaka i temperatura kristalizirao ugljik. Kao prirodni materijal najbolji je vodič topline, najtvrđi je materijal te je tvar s najvećom optičkom gustoćom i najvećim indeksom loma svjetlosti. Ime dijamant potječe od grčke riječi "adamas" što znači nesalomljiv i pogodan je naziv za taj općenito najtvrđi materijal koji se može naći u prirodi. Većinom je bezbojan ili lagano žućkast ali ga se povremeno može naći i u drugim bojama, zelenoj, plavoj, crnoj i rijetkoj crvenoj boji. Zbog svojih svojstava dijamant se može koristiti u mnogim granama industrije: medicina, istraživanje svemira, optika, naftne bušotine.
Unatoč tome što je najtvrđi mineral u prirodi dijamant je dosta krhak i treba posvetiti veliku pažnju od slučajnih udaraca kod njegovog ugrađivanja. Neosjetljiv je na kemijske reakcije, ali vrlo visoke temperature mogu oštetiti površinu brušenog dijamanta.
Zbog dobrih optičkih efekata, najveće tvrdoće, te svoje rijetkosti, smatra se kraljem dragog kamenja koji se upotrebljava kao ukras još od davnina. Brušenjem obrađen dijamant se ističe sjajem, blistavošću, čistoćom i jedinstvenošću koji su određeni čimbenicima pod imenom "4C" koji su poznati kao nezaobilazna klasifikacija dijamanata:

CUT (brušenje) + COLOR (boja) + CLARITY (čistoća ili jasnoća) + CARAT (težina)

Dijamant u prirodi
Brušenje (CUT) dijamanata je proces koji određuje koju će količinu svijetla dijamant reflektirati. Kvaliteta brušenja dijamanta od velike je važnosti jer ima najveći utjecaj na sjaj, živost i blistanje kamena. Najcjenjenije i najzatupljenije je BRILIJANTNO brušenje, što znači da je dijamant brušen u 58 pažljivo i pod određenim kutom obrađenih ploha (faseta) koje dijamantu daju maksimalan sjaj, toplinu i fascinantnu ljepotu. Manje od jedan posto svjetskih dijamanata brušeno je po idealnim proporcijama. Razlog je taj što se velik dio originalnog nebrušenog dijamanta tada žrtvuje kod brušenja, ponekad i do 50% od njegove originalne težine. Osim briljantnog brušenja koriste se još i brušenja u obliku pravokutnika (PRINCES), ovala (OVAL), smaragda (EMERALD), srca (HEART), suza (PEAR),(MARQUIS) i dr.

Ovo su osnovni oblici brušenja dijamanata:

Osnovni oblici brušenja dijamanta

Ovo skica prikazuje proporcije idealno brušenog briljanta:

Idealno brušeni dijamant

Boja (COLOR) je najvažnija karakteristika dragog kamena i jedan je od ključnih faktora u određivanju vrijednosti dijamanata. Kod same klasifikacije dijamanta termin boje i njena gradacija ne odnosi se na sve boje, nego samo na takozvanu "žutu seriju" tj. bezbojne i žućkaste dijamante kakvi se u prirodi najčešće nalaze. Dijamanti ostalih boja, gdje intenzivne fancy boje predstavljaju prednost, su jako rijetki i nemaju svoju određenu gradaciju nego je vrijednost boje individualna. Kod određivanja boje dijamanata u nas se najčešće koristi standard GIA (Gemological Institute of America). U upotrebi se nalazi vrlo precizna ljestvica ,sastavljena je po abecednom redu, počevši od slova D pa sve do Z, gdje slovo D označava bezbojni i najkvalitetniji, a Z najžućkastiji dijamant.
Ovo je samo ilustrativan prikaz boja po GIA i ne mora biti nužno točan:
Prikaz skale boja dijamanata po GIA


Čistoća (CLARITY) dijamanta ocjenjuje se analizom unutarnjih defekata tvz. inkluzija (inclusions) u kamenu i njegovih površinskih oštećenja (blemishes). Skoro svi dijamanti u sebi sadrže male tragove nekristaliziranog ugljika, nekih drugih kristala ili pukotina. Te karekteristike određuju čistoću, koja ujedno služi i za identifikaciju dijamanta budući da dva kamena ne mogu imati iste inkluzije na istome mjestu te tako čine svaki dijamant jedinstvenim.Nečistoće postoje u većini dijamanata ali nisu vidljive prostim okom.Besprijekoran dijamant (vrlo rijedak i izuzetno skup) nema apsolutno nikakvih onečišćenja koje bi ometale prolaz svjetlosti.
Gemological Institute of America - GIA - propisao je internacionalno prihvaćen sljedeći standard o čistoći:

 • F = FLAWLESS (besprijekoran)
 • IF = INTERNALY FLAWLESS (besprijekoran iznutra)
 • VVS1 - VV2 = VERY VERY SMALL INCLUSIONS (vrlo, vrlo male inkluzije-nečistoće)
 • VS1 - VS2 = VERY SMALL INCLUSIONS ( vrlo male inkluzije)
 • SI1 - SI2 = SMALL INCLUSIONS (male inkluzije)
 • P1 - P3 = PIKE = INCLUSIONS (inkluzije)
Uobičajeno sredstvo za provjeru čistoće je povećalo koje povećava 10x,iako se ponekad koristi i mikroskop. Važno je znati da se kod svih stupnjeva čistoće od F do SI 2 - GOLIM OKOM NE VIDE nikakva oštećenja ili onečišćenja.
Dok kod stupnjeva čistoće od P1 - P3 nedostaci su VIDLJIVI GOLIM OKOM.

Težina (CARAT) je najlakše uočljiv faktor u određivanju vrijednosti dijamanta, Jedinica za težinu dijamanta je karat (ct)=0,205 grama, te se još standardno dijeli na 100 dijelova, tako da je najmanja jedinica 0,01 karat. U zadnje vrijeme pojavljuju se i sitnije podjele, pa tako i težine od 0,005 karata, ali samo kod onih najmanjih dijamanata. No treba napomenuti da se izraz karat koristi osim kod kamenja, i kod zlata. No tu ima drugčije značenje, jer tu označava količinu čistog zlata u zlatnoj slitini.

Certifikat je izvješče o klasifikaciji dijamanta. Ima za cilj potvrditi čistoću dijamanta i vrednovati svaku od važnih osobina koje utječu na kvalitetu, ljepotu, težinu, dakle samim tim i na vrijednost istog. Kod nas uza svaki kupljeni dijamant dobivate certifikat u kojemu se nalazi podaci o njegovoj kvaliteti, njegova težina, brušenje, čistoća i boja, kao i podatak o finoći zlata u kojega je dijamant ugrađen.
U našoj zlatarni posebnu pažnju posvećujemo izradi vjenčanog i zaručničkoga prstenja.
Prema vašoj želji možemo ih napraviti u svim kombinacijama boja zlata, različitih širina kao i ugraditi u njih cirkone ili briljante.
Također, izrađujemo ih i prema vašoj ideji ili donesenoj fotografiji.

© 2009-2019 Zlatarna "Đonlić" | Web design by VinisWEB